Logo NMC PTO Volyn Region

Агент з організації туризму


Загальні поняття:
Агент — з французької мови - «agent» — збудник. Агент з організації туризму працює з метою збуд¬ження у клієнта бажання придбати туристичну путівку.

Коротка історія професії:
Туризм (як національний так і міжнародний) — продукт тривалого історичного розвитку. Передумови його появи сягають сивої давнини. В історії розвитку туризму розрізняють чотири етапи:
 до початку XI ст. — передісторія туризму;
 початок XI — кінець XIX ст. — елітарний туризм, зародження спеціалізованих підприємств з надання туристичних послуг;
 початок XX ст. — до Другої світової війни — початок становлення соціального туризму;
 після Другої світової війни — сучасний етап — масовий туризм, формування туристичної індустрії як міжгалузе¬вого комплексу з виробництва товарів і послуг для туризм.
В останні роки простежується деяке покращання матеріального становища населення, відповідно кіль¬кість людей, які б хотіли «побачити світ», значно зросла. Для якісного задоволення їхніх потреб виникла необхід¬ність у кваліфікованих фахівцях, які могли б повною мірою здійснити всі забаганки клієнтів. Цими фахівця¬ми і є туристичні агенти. Насправді робота туристично-го агента має значно важливіше значення ніж просто задоволення потреб клієнта, він допомагає виявити та реалізувати його мрії. Це підносить на значно ви¬щий щабель соціальне значення цієї професії.

Характер роботи:
Багато людей звертаються до туристичних агентств, щоб поцікавитися про умови організації тієї чи іншої мандрівки, але інтерес з боку потенційного клієнта далеко не завжди задовільняється придбання туристичної путівки.
Основне ж завдання агента з організації туризму полягає у «збудженні», формуванні у потенційного клієнта бажання купити туристичну путівку, без застосування при цьому безпосереднього тиску. Для досягнення бажаного результату туристичному агенту замало виконувати роль пасивної фігури, яка тільки презентує товар, йому доводиться аргументовано переконувати клієнта у доцільності придбання туристичної путівки. З огляду на це він повинен робити наголос на якості пропонованої ним послуги, належному та вчас¬ному виконанні всіх зобов'язань туристичного агентства, а також на інших позитивних моментах, які пропонує його фірма.
В обов'язки агента з організації туризму входять :
 контакти з туристичними агентствами,
 маркетинг ринку, у процесі якого він знаходить найбільш вигідні за оплатою, термінами і якістю роботи фірми
 контакти зі страховим агентом
 контакти з приймаючою стороною.
Агент з організації туризму
 проводить бесіди з клієнтами
 бронює для них авіаквитки, готель
 оформляє страховку і всі необхідні документи.

Умови роботи:
Робота агента з організації туризму складається з наступних компонентів:
 робота з клієнтами - передбачає визначення вимог клієнта та його побажань: надання клієнту повної достовірної інформації щодо конкретної подорожі (транспорт, побут, харчування, екскурсійне обслу¬говування) та вміння переконати клієнта у доціль¬ності придбання туристичної путівки;
 робота з документами - левова частка праці агента з організації туризму припадає саме на роботу з документами: оформлення письмових договорів, віз, перевірка паспортних даних тощо;
 взаємодія з керівництвом та партнерами - в про¬цесі такої взаємодії туристичний агент отримує завдання від керівництва та звітує перед ним. Взаємодія з партнерами ґрунтується переважно на узгодженні робочих моментів та виконанні партнерських зобов'язань;
 робота з ринком послуг - передбачає постійний моніторинг ринку послуг для своєчасного реагування на дії конкурентів.
Агенти з організації туризму у своїй професійній діяльності застосовує такі засоби виробництва, як комп'ютер, принтер, копіювальний аппарат, телефон, електронний записник, діловий щоденник.

Ринок праці:
Випускник спеціальності «Агент з організація туризму» може працювати на підприємствах різних форм власності на посадах:
• помічника менеджера з внутрішнього туризму;
• помічника менеджера з міжнародного туризму;
• агента з організації туризму;
•екскурсовода.
Ця професія дає можливість працювати у сфері туризму, а також відкрити власну справу.

Медичні обмеження:
Агентом з організації туризму може працювати практично будь-яка здорова людина, але недоцільно опанувати цю професію людям, які мають хронічні інфекційні захворювання, хвороби шкіри, опорно-рухового апарату і серцево-судинної системи, зниження слуху і зору.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:
Професія «Агент з організації туризму» висуває до кандидата на оволодіння нею ряд специфічних вимог. Зокрема, агент повинен швидко й логічно мислити, мати високу загальну культуру та широкий світогляд. Йому доводиться працювати з великим об'ємом різноманітної інформації, тому потрібно мати довготривалу зорову та оперативну пам’ять.
Успішна та ефективна робота за даною професією обумовлюється наявністю таких особистих якостей:
• активність;
• відповідальність;
• витримка;
• спостережливість;
• впевненість у собі;
• наполегливість;
• тактовність;
• пунктуальність;
• дисциплінованість;
• цілеспрямованість.
Крім того, туристичному агенту потрібні високий рівень розвитку комунікативних і організаторських здібностей, урівноваженість, винахідливість, енергійність, ініціативність, емоційна стійкість, виразна дикція, грамотна, оптимального темпу мова, інтелект - вище середнього.
Оскільки робота агента з організації туризму базується на встановленні контактів між людьми, то нею, як правило, займаються люди дипломатичні, привітні та кмітливі, які уміють привабити до себе інших.

Перспективи розвитку:
Розвиток міжнародних відносин, позитивні зміни у законодавстві та економіці України суттєво розширили перспективи розвитку професії «агент з організації туризму». Проте, необхідно зазначити, що кількість кваліфікованих кадрів у цій сфері обслуговування, порівняно з розвинутими країнами є вкрай низькою. Це зумовлено відносно недавнім розвитком цього напрямку послуг.
Розмір вірогідного заробітку туристичного агента залежить від фінансового стану підприємства, об'єму здійснюваної ним роботи, його кваліфікації, а також від спрямованості туристичної діяльності: міжнародний чи внутрішній туризм.
Можливим джерелом професійного розвитку під час професійного навчання є стажування за обраним фахом у комерційних структурах (туристичних агенціях, фірмах).

Галузь економіки:
Професії сфери послуг населенню
Дану професію можна здобути:

افلام سكس videos porno sexnxx.be filme xxx tube 8 porno francais you porn film porno gratuit clash royale cheats clash royale triche سكس هواة desi sex filme xxx