Logo NMC PTO Volyn Region

Робітник фермерського господарства


Загальні поняття:
Робітник фермерського господарства - працівник, зайнятий виробництвом сільськогосподарської продукції і продуктів тваринництва.
Фермерство - виробництво сільськогосподарської продукції і продуктів тваринництва на основі сучасних технологій, організація переробки, зберігання і збуту с/г продукції.

Коротка історія професії:
Зародження фермерства, як особливої форми агроформувань в Україні, припадає на 1989-90 рр. Найбільшого поширення в цей час фермерство набуло у Західному регіоні. Це було зумовлено багатоукладністю сільського населення, хутірським розселенням, збільшенням розмірів присадибних ділянок та низкою інших чинників.
У перші роки незалежності України фермерство розвивалось бурхливими темпами і на початку 1993 р. кількість фермерських господарств становила 30,3 тис з площею сільськогосподарських угідь 635,1 тис га. У 2005 р. кількість фермерських господарств в Україні становила 57,9 тис.
В Україні, як і в більшості високорозвинутих країн світу, в аграрному секторі домінує сімейна форма господарювання. Майже 75% фермерських господарств у нашій державі засновані на праці однієї сім'ї, близько 25 % – двох-трьох сімей і тільки невелика кількість – на базі більше трьох сімей.
Саме сімейні ферми становлять фундамент сільського господарства переважної більшості розвинутих країн.
Із загальної кількості зайнятих у фермерських господарствах 73% становлять члени фермерського господарства, 11% – працюють за трудовою угодою, близько 16% - залучені на сезонні роботи.
Порівняно з особистими селянськими господарствами, ферми мають значно більші наділи; високий рівень механізації праці; дотримуються вимог технології виробництва; застосовують інновації та сучасні технології; мають налагоджені зв'язки з банками, страховими компаніями, іншими суб'єктами господарювання; мають краще інформаційне забезпечення; вищий рівень кваліфікації та освіти працівників.
Фермерство – це дуже ризикована справа, в ній багато що залежить не від людини, а від погоди, ринку і його величності випадку. Однак, добре організоване фермерське господарство може приносити великі прибутки.

Характер роботи:
Праця робітника фермерського господарства належить до розряду фізичної праці середньої тяжкості. Робітниками можуть працювати як жінки, так і чоловіки різного віку.
Фермер організовує та виконує широкий спектр трудових операцій, адже йому доводиться керувати машинно-тракторними агрегатами, виконувати ремонтні, слюсарні, зварювальні, будівельні роботи, займатися селекцією, збиранням, переробкою, збереженням поголів’я, заготовкою кормів, боротися зі шкідниками сільськогосподарських культур, надавати ветеринарну допомогу тваринам.
Від належних умов праці залежатиме його здоров’я, ефективність виготовлення продукції, зміцнення трудової дисципліни та самореалізація.

Умови роботи:
Робота фермера проходить як у виробничих приміщеннях (теплиці, ферми і т.д.), так і на свіжому повітрі в будь-яку погоду. Займається різними видами діяльності: виконує будівельні роботи, використовує і ремонтує сільськогосподарську техніку, розводить і лікує тварин, вирощує і реалізує овочі, фрукти і зернові.

Ринок праці:
Враховуючи специфіку нашого регіону та орієнтованість на само зайнятість професія фермера є досить перспективною та має ряд переваг:
• висока мотивація та відповідальність фермера (прибутковість);
• структура управління (проявляється у відсутності проміжних управлінських ланок, оскільки в одній особі поєднано власника і виконавця, який прямо зацікавлений у прибутковості та ефективності свого господарства);
• простота організаційної структури, яка сприяє підвищенню ефективності виробництва та досягненню певних соціальних цілей;
• відсутність плинності кадрів та інших кадрових проблем (у період збирання врожаїв трудові ресурси поповнюються шляхом залучення родичів та односельчан);
• вищі прибутки і рівень рентабельності, ніж в інших сільськогосподарських підприємствах;
• максимізація якості продукції;
• швидкість і гнучкість реагування на потреби ринку, яка надає фермерським господарствам ринкові переваги над конкурентами;
• широкі можливості у напрямку кооперування;
• соціальні переваги (фермерське господарство відповідно до своєї виробничої основи створює єдині умови життя для всіх членів сім'ї).
Сфера професійної діяльності:
Рослинництво: вирощування зернових, технічних та інших культур.
Тваринництво: надання послуг у галузях розведення ВРХ, розведення птиці.
Загалом ймовірність працевлаштування після навчання за професією «Робітник фермерського господарства» складає близько 90%. Сьогодні фахівець з цієї справи не залишиться без діла, оскільки продукти харчування потрібні в будні дні і в свята.

Медичні обмеження:
Робітником фермерського господарства може працювати практично будь-яка здорова людина, але недоцільно опановувати цю професію людям, які мають загальні захворювання, що обмежують рухливість (хвороби серцево-судинної системи, суглобів, нирок і т.д.).

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:
Професія фермера передбачає певні риси характеру, якості, нахили, вміння.
Фермер - це стан душі і світогляд, в першу чергу! Фермер повинен володіти такими рисами, як висока працездатність, фізична сила і витривалість, уміння працювати навіть в несприятливих погодних умовах (наприклад, у відкритому полі в негоду). Зрозуміло, йому потрібні знання і навики, що стосуються специфіки виробництва тієї сільськогосподарської продукції, якою він займається.
Вимоги до професійної підготовки:
Справжньому фермеру не обійтися без знань з рослинництва, дендрології, бджільництва, птахівництва, тваринництва залежно від напрямку роботи фермерського господарства. Необхідний також досвід роботи з сільськогосподарською технікою.
Незалежно від рівня фермерського господарства, потрібні спеціальні знання з основ агротехніки, зоотехніки, ветеринарії, санітарії; способів обробки сільськогосподарської продукції; правил техніки безпеки при роботі з сільськогосподарськими машинами та інвентарем, особливості роботи з отрутохімікатами, добривами, гербіцидами, які застосовуються у сільському господарстві тощо.

Перспективи розвитку:
Навчаючись в ПТНЗ, учні з професії «Робітник фермерського господарства» набувають фахових знань, умінь і навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності.
Під час проходження виробничої практики на приватних фермерських підприємствах учні вдосконалюють свою професійну майстерність, набувають нових знань та навичок. Під час практики роботодавці мають нагоду оцінити професійний рівень молодих фахівців і запропонувати їм по закінченні навчання робочі місця, а також, учні мають можливість відкрити власне фермерське господарство.
Після навчання в ПТНЗ можна піти навчатися:
• Державний агроекологічний університет України (Агрономічний факультет: агрономія. )
• Зооінженерний факультет: зооінженерія. Факультет ветеринарної медицини: ветеринарна медицина. Факультет механізації сільського господарства: механізація сільського господарства.
• Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного коледжу
• Житомирський агротехнічний коледж
• Новочорторийський аграрний технікум
• Національний університет біоресурсів і природокористування України
• Подільський державний аграрно-технічний університет
• Полтавська державна аграрна академія
• Вінницький державний аграрний університет

Галузь економіки:
Сільське господарство
Дану професію можна здобути:

افلام سكس videos porno sexnxx.be filme xxx tube 8 porno francais you porn film porno gratuit clash royale cheats clash royale triche سكس هواة desi sex filme xxx