Logo NMC PTO Volyn Region

Тракторист


Загальні поняття:
Тракторист – людина, яка керує різними типами тракторів та виконує на них різні види робіт.

Коротка історія професії:
Професія тракториста виникла з появою трактора, який вперше в світі був створений майстром Федором Бліновим. Спочатку це був дуже примхливий в експлуатації і чутливий до ушкоджень агрегат, тому використовувався він лише у якості механічного пристрою для різних механізмів.
Тільки з 1911 року трактор почали застосовувати для полегшення сільськогосподарської праці. Винахідники, в першу чергу, думали про те, як полегшити працю селян, а, отже, і трактори придумували для роботи в сільському господарстві. Така тенденція зберігалася аж до 30-х років ХХ сторіччя. Пізніше на таку техніку почали встановлювати й інші функціональні інструменти, які почали застосовувати в гірській промисловості і будівництві.
На Балахівському заводі під керівництвом Я. Маміна були виготовлені перші 100 тракторів. Поступово кількість їх зростає, а професія тракториста стає масовою.

Характер роботи:
Професія тракториста тривалий час була найбільш розповсюджена у сільському господарстві і пов’язана з землеробськими професіями. Згодом вона почала застосовуватися в інших виробничих галузях, що сприяло розширенню зв’язків з багатьма професіями. Трактори використовуються не тільки у полі, але й на будівельних майданчиках, заводах, фабриках, для очищення вулиць міст від снігу та бруду. Отже, професія тракториста перестала бути лише сільськогосподарською. За цих умов вона стала досить престижною, на неї збільшився попит, поліпшилися умови праці трактористів.

Умови роботи:
Праця тракториста пов’язана з керуванням транспортним засобом. Тракторист повинен мати необхідні знання з будови трактора, його вузлів та систем, технології виконання механізованих робіт, особливостей використання причіпної та навісної техніки, правил охорони праці та прийомів безпечної роботи з різними механізмами, норм виробничої санітарії.
Основними функціями тракториста є керування рухом агрегату в просторі і підтримання його функціонування в межах норми, контроль за роботою агрегату. Інформація про роботу агрегату сприймається за допомогою слуху (звук працюючого двигуна, іноді звукові сигнали помічників, які обслуговують причіпні знаряддя праці) і зору (показання приладів, іноді жести помічників, колір викидних газів).
Тракторист постійно повинен контролювати роботу причіпних чи навісних знарядь праці, оглядатися назад, стежити за показниками приладів і станом окремих механізмів. Особливо підвищуються вимоги до розподілу уваги при виконанні дій на поворотах. Крім розподілу уваги в роботі тракториста необхідний хороший розвиток стійкості і зосередження. Йому доводиться протягом усього робочого часу координувати рух агрегату з положенням об'єктів праці, зводити до мінімуму відхилення агрегату від них.
Трактористу має бути притаманна високорозвинена технічна кмітливість, пов'язана з хорошою зоровою пам'яттю, щоб, відмінно знаючи свою машину, вміючи швидко комбінувати найпростіші способи її ремонту і зберігання, він міг у найрізноманітніших умовах забезпечити її продуктивну роботу. А ще він повинен розрізняти шуми в роботі двигуна, особливості робочих рухів та їх послідовність при керуванні трактором, особливості явищ природи з тим, щоб швидко їх використовувати у певних ситуаціях праці.
Тракторний агрегат у процесі роботи рухається, просторове співвідношення між ним і різними предметами постійно змінюється. Тому тракторист мусить весь час спостерігати і направляти рух тракторного агрегату так, щоб не зіткнутися з перешкодами, що трапляються (канави, дерева). Тут йому необхідні просторові уявлення, щоб запобігти браку в роботі. Ці уявлення повинні бути розвинуті на високому рівні.
Відносна просторова ізольованість за дефіциту спілкування у процесі роботи, її монотонність пов'язані з сприйманням великої кількості одноманітних сигналів і об'єктів на шляху руху тракторного агрегату, є передумовою виникнення у тракториста стану нудьги, втоми і в окремих випадках приводить до засинання. Це вказує на значну нервово-емоційну напругу в діяльності тракториста. Тому для успішної роботи йому необхідний високий рівень розвитку емоційної стійкості.

Ринок праці:
Професія висококваліфікованого тракториста є гарантією працевлаштування, адже потреба в спеціалістах за цією професією незмінна.
Представники цієї професії роблять великий внесок в народне господарство. Без тракториста не обходяться комунальні служби, ферми, промислові підприємства і багато інших організацій.
Розмір заробітку висококваліфікованого тракториста складає від двох тисяч гривень та більше і залежить від його кваліфікації, а також визначається формою власності та спеціалізацією господарства, де він працює.

Медичні обмеження:
Робота не рекомендується людям із серцево-судинними захворюваннями, хворобами опорно-рухового апарату (радикуліт, артрит тощо), вираженими дефектами органів зору та слуху, нервово-психічними розладами.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:
Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей людини. Професія тракториста також передбачає певні риси характеру якості та вміння, адже він повинен знати будову та принцип роботи механізмів і систем трактора, правила дорожнього руху, правила вантаження, укладання, стропування і розвантаження різних вантажів, правила безпеки праці при роботі з причіпними пристроями та устаткуванням, порядок виявлення та усунення несправностей, порядок оформлення документів на перевезення вантажів та виконання робіт. Окрім цього тракторист повинен раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, дотримуватись норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі, знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці та навколишнього середовища, знати та застосовувати інформаційні технології.
Важливо мати точний лінійний, кутовий і об’ємний окомір та високий рівень слухової чутливості. Тракторист повинен вміти добре розподіляти увагу між оточуючою ситуацією, показниками приладів та положенням механізмів керування. Він повинен вміти концентрувати та переключати увагу, щоб одночасно слідкувати за роботою трактора і роботою двигуна. Технічне мислення, зорова пам’ять і просторове уявлення допомагають трактористу швидко орієнтуватися в різних виробничих умовах.
Тракторист повинен бути завжди зосередженим, вміти за долі секунд прийняти необхідне і єдино правильне рішення, мати залізну витримку, бути впевненим, але ні в якому разі не самовпевненим, адже це може бути однією з причин ДТП.

Перспективи розвитку:
Професія тракториста є гарантією працевлаштування, адже потреба в робітниках за цією професією постійна.
До перспектив професійного росту і кар'єри тракториста можна віднести: підвищення розряду, заробітної плати, складності виконуваних робіт. Можливий адміністративний ріст, підвищення кваліфікації (технікум, інститут), розширення професійних навичок за рахунок збільшення видів виконуваних робіт, перекваліфікація на споріднені професії.

Галузь економіки:
Транспорт
Дану професію можна здобути:

افلام سكس videos porno sexnxx.be filme xxx tube 8 porno francais you porn film porno gratuit clash royale cheats clash royale triche سكس هواة desi sex filme xxx